Oorsig Inhoud Uittreksels Bestelling   Kontak  
 
Hoofstuk
Beskrywing
1
Vanaf die Germane tot by die eerste voorvader in die Kaap in 1666.
2
Geskiedkundige oorsig oor die vier voorvaders Pretorius, Kruger, Riekert en Holtzhausen en hulle nasate se geskiedenis in Suid-Afrika tot 1875.
3
Pretorius: Vroegste geskiedenis tot voor die Anglo-Boereoorlog.
4
Kruger: Vroegste geskiedenis tot by die lewe van my grootouers, Diederik en Aletta Kruger.
5
Holtzhausen: Vroegste geskiedenis, die Grosvenor skipbreuk, Jan Andries Holtzhausen se ekspedisies en die res van die familie se verhaal tot voor die Dorslandtrek.
6
Die Dorslandtrek: Geskiedenis van Rudolf Holtzhausen en sy seun, Johannes Andries Holtzhausen.
7
Angola en Humpata en die soeke na 'n nuwe land.
8
Riekert: Vroegste geskiedenis tot by die Anglo-Boereoorlog.
9
Die Anglo-Boereoorlog en my familie se betrokkenheid daarby.
10
Die verhaal van my grootouers, Elsje Holtzhausen en Geppart Riekert, uittreksels uit haar dagboek en hulle lewe in Angola en Suidwes-Afrika.
11
Die verhaal van my ouers, Cornelis Johannes Pretorius en Elsje Johanna Marthina Riekert,
vanaf die tydperk na die Anglo-Boereoorlog tot aan die einde van hulle lewe.
12
Geskiedkundige oorsig oor die 20ste eeu en 'n toekomsperspektief.

Klik hier vir 'n volledige inhoudsopgawe