Oorsig Inhoud Uittreksels Bestelling   Kontak  
 

Inhoudsopgawe

In die begin
Pretorius in Suid-Afrika
Pretorius – Kruger – Riekert – Holtzhausen

HOOFSTUK 1
VAN EUROPA TOT DIE KAAP...................................................................................... 23

Vroegste geskiedenis van die Germane
Die Germaanse samesmelting
Die Romeinse invallers
Taal en skrif
Die Germaanse samelewing
Die Germaanse regstelsel
Die Germaanse gode en heilige eikebome
Hunne en Franke
Die nuwe Christendom
Karel die Grote
Die Wikings
Godsdienstige oorloë
Die Franse Protestante
Vrede
Die Portugese seevaarders
Die Hollanders en die V.O.C.
Jan van Riebeeck en die begin aan die Kaap
Boesmans en Hottentotte
Die eerste Vryburgers
Slawe
Die slawe se slawe
Die nuwe dorp in die suide
Die eerste PRAETORIUS in die Kaap

HOOFSTUK 2
DIE VIER FAMILIES: GESKIEDKUNDIGE OORSIG........................................................... 57

Pretorius – Kruger – Riekert – Holtzhausen
Johannes
1666: Aankoms van Joannes Praetorius
1680: Johannes Pretorius
Die Kaap word groter
Die wa en osse
1724: Jacobus Pretorius die Afrikaander
1729: Aankoms van Johann Holtzhausen
1737: Johannes (Jan) Andries Holtzhausen
Pokke in die Kaap
1752: Johannes Jacobus Pretorius
1760: Louis Holtzhausen
1756 – 1763: Die Sewejarige Oorlog in Duitsland
1763 en 1765: Aankoms van Ricker en Krüger
Die Kaap se slaweskepe
Jean Jacques Rousseau en die Edele Barbare
1779: Die Xhosas kom oor die Visrivier
1780: Simon Lodewyk Riekert
1782: Johann Christian Krüger
1785: Johannes Andries Holtzhausen
Graaff-Reinet, die derde dorp
1792: Wessel Christiaan Pretorius
Vier seuns met 'n nuwe toekoms
1795: Britse oorname van die Kaap
Britse navorsers by die Pretoriusse van Graaff-Reinet.
Tjaart van der Walt en die Oosgrens-Boere
1803: Die Kaap is weer Hollands; Simon Riekert trou
1806: Die tweede Britse besetting; Johann Christian Kruger trou
1811: Simon en Martha Riekert in Albanie
Pieter Johannes Christiaan Pretorius
1814: Die Kaapse burgers is moedeloos
1816: Die Slagtersnek-rebellie
1819: Gebeure aan die Oosgrens
1820: Die Britse Setlaars
1827: Diederik Kruger
Afskaffing van slawerny
Die tyd van verandering
1835: Balthazar Riekert trou
Die pad vorentoe
1835: Die eerste Voortrekkers
Die Groot Trek
Die Britse Sendelinge en die Zoeloes
Vegkop
1837: Die Voortrekkers in Natal
1838: Die Verraad
Die Voortrekkerleier, Andries W.J. Pretorius
Geloftedag, 16 Desember 1838
Die Slag van Bloedrivier
Boompies vir 'n nuwe land
Dingaan se dag
1843: Johannes Andries Holtzhausen
1850: Die Riekerts en Holtzhausens in die Transvaalse Republiek
Oranje-Vrystaatse geskiedenis
1855: Die stigting van Pretoria
1858: Cornelis J.H.S. Pretorius
Die Riekerts in die Oos-Kaap
Die Britse "Tien Gebooie"
1850: Balthazar en Dorothea Riekert
1865: Petrus Carel Geppart Riekert
Engels, alles Engels!

HOOFSTUK 3
PRETORIUS........................................................................................................... 102

Geslagsregister
Vergelyking van geslagsregisters:
Die geskiedenis van die Pretorius familie
Pieter en Marthinus Pretorius, twee neefs van Graaff-Reinet
Schulte – Schout – Praetorius – Pretorius
Die van Pretorius se oorsprong
Wessel, die Schulte van Nederlo
Die graafskap Bentheim
Schüttorf
Aaltje van Lage
Wessel en Willem, seuns van die Schulte van Nederlo
Barent Schulte van Duitsland
Pes en hongersnood
Barent Schout van Leiden
Die Universiteit van Leiden
Dominee Wessel Praetorius
Wessel Praetorius en Josina van Egmont
Die Van Egmont geskiedenis
Joannes Praetorius (1642)
Goeree en Ouddorp
Die klok van Johannes Burgerhuis
Emmerich
Joannes Praetorius – Student aan die Universiteit van Leiden
Joannes se aankoms in die Kaap
Barent se laaste jare
Johannes Pretorius se lewe in die Kaap
Johannes Pretorius, Kaapse vryburger
Johanna Victor, stammoeder van die Pretorius-familie
Die Kaap en sy nuwe kasteel
Johannes Pretorius se dood
Die Franse Hugenote in die Kaap
Wessel Pretorius van Stellenbosch
Johanna Pretorius (Victor)
Elizabeth Pretorius
(b3) Johannes (Jan) Pretorius (1680) van Stellenbosch
Die pokke-epidemie van 1713
(c7) Jacobus Pretorius (1724) van Calitzdorp
Estienne Barbier, Kaapse rebel
(d1) Johannes Jacobus Pretorius (1752)
(e9) Wessel Christiaan Pretorius (1791) van Graaff-Reinet
Die Trans-Gariep
(f3) Pieter Johannes Christiaan Pretorius (1819)
Die Oranje-Vrystaat
Bethlehem en Senekal
(g4) Cornelis J.H.S. Pretorius (1858)
(h3) Cornelis Johannes Pretorius (1888)
Cornelis en Aletta Pretorius

HOOFSTUK 4
KRÜGER – KRUGER.................................................................................................. 169

Geslagsregister
Die geskiedenis van die Kruger familie
Op soek na die regte Kruger
Johann Krüger (1745) van Stralsund
Onrus in Graaff-Reinet
(b3) Johann Christian Kruger (1782) van Graaff-Reinet
(c8) Diederik Johannes Kruger (1827) die Voortrekkerkind
Die Slag van Vegkop
Diederik en Aletta Kruger

HOOFSTUK 5
HOLTZHAUSEN...................................................................................................... 183

Geslagsregister
Die Holtzhausen Familie
Die Europese geskiedenis van die Holtzhausen voorouers
Johann Andreas Holtzhausen in die Kaap
Om 'n kwart
Die doopdiens op Franschhoek
Johann en Maria Holtzhausen van Swellendam
(b3) Johannes (Jan) Andries Holtzhausen (1737)
(c3) Louis Holtzhausen (1760)
Die Grosvenor
Die eerste ekspedisie na die wrak van die Grosvenor
Die tweede ekspedisie, Augustus 1790 – Januarie 1791
Louis Holtzhausen en Aletta Janse van Vuuren
(d1) Johannes Andries Holtzhausen (1785 )
(e3) Rudolph Johannes Holtzhausen (1816)
Die trek na Oos-Transvaal saam met Hendrik Potgieter
Rudolf en Susanna Holtzhausen in die Transvaal
Nuwe kerke vir Transvaal
(f1) Johannes (Jan) Andries Holtzhausen (1843)

HOOFSTUK 6
DIE DORSLANDTREK............................................................................................... 214

Die Zuid-Afrikaansche Republiek in 1871
Die begin van die trek
Die Eerste Trek
Die Tweede Trek
Dorsland
Die Derde Trek
Rietfontein
Wraak
Geluk en Geduld
Die Debraveld
Leeupan
Aan die Okavango
Etosha en die Kaokoveld
Rustplaats
Die jagkamp aan die Kunene
Die krokodil, die ou bok en die jong blaar

HOOFSTUK 7
ANGOLA................................................................................................................ 241

Die soeke na 'n nuwe land
Humpata – die land van melk en heuning
Die trek terug uit Angola
Suidwes-Afrika
Die trek terug na Suidwes-Afrika
Die Republiek Upingtonia
1886: Die Jaar van die Leuens

HOOFSTUK 8
RICKER – RIEKERT.................................................................................................. 257

Geslagsregister
Die geskiedenis van die Ricker familie
Bendorf, Duitsland
Ricker, Riekert
Die Lorelei
Die soldaat, Philip Daniël Ricker (1741)
Philip Daniël Ricker se koms na die Kaap
(b3) Simon Lodewyk Ricker (1780)
(c5) Balthazar Johannes Riekert (1816)
Die Riekerts in die binneland
Balthazar Riekert in die Tarka
Balthazar en Dorothea
Die mag van die Voorvadergeeste
(d16) Petrus Carel Geppart Riekert (1865)
Die Riekerts in Transvaal
Rustenburg
Die nuwe raadsaal van Pretoria
Hendrik Riekert en die vondeling
Oorlog en konsentrasiekampe
Die Riekerts in die Boereoorlog

HOOFSTUK 9
DIE ANGLO-BOEREOORLOG (11 OKTOBER 1899 – 31 MEI 1902).................................. 283

Die oorlog teen vroue en kinders
Diamante
Goud
Oorlog
Brand
Generaal Christiaan de Wet
Kampe van die dood
Lord Kitchener en Lord Milner
Emily Hobhouse
Halfkroon vir 'n graf
Senekal en Bethlehem
Die Pretoriusse in die oorlog
Die brandende vuurkooltjie
Vrede
Die tuiskoms na die oorlog

HOOFSTUK 10
GEPPART RIEKERT EN ELSJE HOLTZHAUSEN.............................................................. 300

Elsje Holtzhausen
Oorlog
Water
Ellie en Geppart
Olifantjag
Die nuwe Riekert familie in Pretoria
’n Nuwe woonplek
Angola
Dumbie
Sabien
Humpata en Mombolo
Tyd van die dood
Die Portugese van Angola
Die begin van die einde
Waarheen?
Die trek na Suidwes-Afrika
Die Dagboek van Ellie Riekert
Die leeu en die lam
Swartbooisdrift aan die Kunene-rivier
Eet en slaap
Koffie en koek vir die stofpad
Die volle sirkel
Met speenkalders voor die wa
Andermans-genade
So donker as die nag
Osse, hoenders en ses kinders
Gobabis – Die Plek van die Olifante
Arm en uitgeroei
Glenorkie
Melk
Vir volk en vaderland
Kinderjare in Suidwes
Die laaste ossewa

HOOFSTUK 11
CORNELIS PRETORIUS EN ELSJE RIEKERT.................................................................. 352

Nelis Pretorius
Persoonlike vertellings van die familie
Issie
Elsje Johanna Marthina Riekert
Nelis en Ellie Pretorius
Lalie
Die Tweede Wêreldoorlog
Terug na die Unie van Suid-Afrika
Ganspan
Melk, in die winter
My ma wil leer fietsry
Die Landrover
Die laaste reën
My ma se silwer jare

HOOFSTUK 12
DIE NUWE SUID-AFRIKA......................................................................................... 377

Ons vir jou, Suid-Afrika
Die Nuwe Suid-Afrika
Die gelukkige oorlog

Terug na inhoud